Historie hotelu

Historický název domu Josefská 1/42 na Malé straně je dům U Zlatého Orla (rohová část budovy), nebo je také znám pod původním názvem staršího domu s vchodem z Josefské ulice jako dům U 3 Beránků.

Dům přestavěný na hotel má vysokou urbanistickou hodnotu, je pod dohledem památkového úřadu a je součástí Českého národního dědictví.

První písemné zmínky o lokalitě, kde je dům postaven, jsou z 12. století, kdy byl původní obranný val s příkopem nahrazen komunikací a gotickým domem. Pozůstatky valu jsou zachovány ve sklepení domu v prostřední části v hloubce přibližně čtyř metrů.

První zmínky o koupi domu jsou z roku 1408, kdy švec Veleslav zvaný Štemberk koupil dům ševce Václava Jikrnáče za neznámou cenu.

Ke sloučení obou domů došlo při velké přestavbě v roce 1685, kdy si dům ponechal název U Zlatého Orla.

Dům obsahuje stavební prvky:

  • pozdně gotické
  • renesanční
  • raně barokní

Ve vnitřní části budovy jsou zachovány původní povrchové materiály, mezi nejzajímavější se řadí:

  • prošlapané kamenné schodiště
  • v části pokojů čtvercové dřevěné parkety
  • zachované malované trámové stropy
  • dveře a zárubně
  • v části pokojů je zachována původní nástěnná malba

Celá budova a zejména výše uvedené části domu jsou pod dohledem památkového úřadu, bez jehož souhlasu nelze tyto prvky stavebně upravovat, jelikož jsou součástí Českého národního dědictví. Na druhou stranu historické části omezují rozsah rekonstrukce a zvyšují její cenu.

Díky výše uvedeným skutečnostem dům bezesporu nabízí ukázku architektury středověké Prahy a taktéž atmosféry této doby.

gallery

Gotická epocha

Dům vyhořel v roce 1420 (během husitských válek) a byl znovu obnoven v roce 1503.