Historia hotelu

Historyczna nazwa domu przy ul. Josefská 1/42 na Małej Stranie to dom U Złotego Orła (narożna część budynku) lub znany także pod pierwotną nazwą starszego domu z wejściem od ulicy Josefska, jako dom U 3 Baranków.

Dom przebudowany na hotel ma wysoką wartość urbanistyczną, znajduje się pod nadzorem Urzędu Ochrony Zabytków i stanowi część Czech National Heritage.

Pierwsze pisemne wzmianki dotyczące lokalizacji budynku pochodzą z XII wieku, kiedy to pierwotny wał obronny z fosą został zastąpiony komunikacją i domem w stylu gotyckim. Resztki wału zachowały się w piwnicy w środkowej części domu na głębokości ok. 4m.

Pierwsza wzmianka dotycząca kupna domu pochodzi z roku 1408, kiedy to szewc Veleslav zwany Štemberk kupił dom szewca Václava Jikrnáče za nieznaną cenę.

Początkowo w miejscu obecnego domu stały dwa samodzielne obiekty. Narożny dom U Złotego Orła i dom z wejściem od ulicy Josefska, który nazwano U 3 Baranków.

Połączenie obu domów nastąpiło podczas dużej przebudowy w 1685 roku, kiedy dom pozostawił sobie nazwę U Złotego Orła.

Dom obejmuje elementy budowlane:

  • późnego gotyku
  • renesansu
  • wczesnego baroku

W części wewnętrznej budynku zachowały się pierwotne materiały powierzchniowe jak:

  • wydeptane schody kamienne
  • w kilku pokojach znajduje się kwadratowy parkiet drewniany
  • malowane belki stropowe
  • drzwi i ościeżnice
  • w kilku pokojach zachowały się pierwotne malowidła ścienne

Cały budynek, a przede wszystkim wyżej wymienione części znajdują się pod nadzorem Urzędu Ochrony Zabytków, bez jego zgody nie można dokonywać zmian budowlanych i są oczywiście elementem Czech National Heritage. Z drugiej strony elementy historyczne ograniczają zakres przebudowy i podwyższają jego cenę.

Dzięki wyżej wymienionym faktom dom jest przykładem architektury średniowiecznej Pragi i atmosfery tamtego okresu.

gallery

Epoka gotyku

Dom uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w 1420 roku (walki husyckie) i został ponownie odnowiony w roku 1503.

W tamtym okresie dom był jednopiętrowy, z niego zachowała się część piwnic. W piwnicy domu znajduje się przesklepiony portal gotycki. Na parterze domu znajdują się pierwotne gotyckie mury obwodowe i późno gotyckie sklepienie w środkowej części traktu budynku.

Epoka renesansu i baroku

Kosztowna przebudowa budynku została przeprowadzona pod koniec XVI i na początku XVII wieku, jak o tym świadczy wzrost późniejszej ceny sprzedaży domu ( w roku 1685 cena kupna domu wynosiła 3.300 złotych, w roku 1726 dom sprzedano za 9.100 złotych).

W okresie tej przebudowy dobudowano 2 piętro w stylu renesansowym. Pozostałością tej przebudowy jest także sklepienie klasztorne na parterze w frontowym pomieszczeniu.

W 1686 roku w stylu barokowym dobudowano 3 piętro i następnie. Powstały wczesno barokowe szczyty wolutowe na froncie domu (ulica Mostecka). Na 1 kondygnacji została w sposób radykalny zmieniona dyspozycja pierwotnej budowy gotyckiej. Obecnie fragmenty z okresu gotyku znajdują się już tylko na 1 kondygnacji.

Przebudowa barokowa stylowo zespoliła wszystkie frontony domu. Frontony domu są wykonane w stylu wczesno barokowym z regularnym podziałem systemowym - wczesno barokowe szczyty podłużne z tympanonami i bocznymi skrzydłami wolutowymi.

Na elewacji 3 piętra od ulicy Mosteckiej znajdują się stiukowe maskarony lwów (obrońców budynku) w środku z kołem. Od ulicy Josefskiej widoczny jest wczesno barokowy portal z nadświetlem z potężną profilacją uch z kroplami.

W 1865 roku zostały wybudowane nowe schody pośrodku budynku prowadzące z piwnicy aż na strych.

Przebudowa na hotel na przełomie XX i XXI wieku:

Pod koniec XX wieku dom służył jako kamienica państwowa, która przez kilka dziesięcioleci nie był utrzymywana i znajdowała się w znacznie zdewastowanym i nawet awaryjnym stanie. Po zmianie stosunków politycznych dom został sprywatyzowany i przebudowany w roku 1996 na **** hotel. W 2008 roku nastąpiła zmiana użytkownika hotelu i w tym samym roku przeprowadzono również jego rekonstrukcję, zachowując wszystkie historyczne elementy budynku.

Całkowita zabudowana powierzchnia budynku wynosi 9.586 m3. Hotel liczy 31 pokoi, w pomieszczeniach piwnicznych i na parterze znajdują się restauracje, na parterze budynku znajduje się duży sklep z czeskim szkłem.